Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022 - 14.01.2023

14 stycznia 2023 r. w naszej jednostce OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel PSP w Brzesku starszy kapitan Grzegorz Domagała, przedstawiciel Zarządu Powiatowego ZOSP RP Marian Zalewski, Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek oraz druh z jednostki OSP Biesiadki – Leszek Ząbkowski. Druhowie obecni na zebraniu jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z działalności i finansowe za 2022 r, które w imieniu Zarządu OSP Lewniowa przedstawił Prezes Henryk Myszka. Do grona strażaków ochotników zostali przyjęci Panowie: Dariusz Chyclak i Piotr Pirecki