Aktualności 2022r.

Wypalanie traw i nieużytków jest niezgodne z prawem!

Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., ,,Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.” Natomiast w myśl art. 131 pkt 12 w/w ustawy „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Natomiast zgodnie z Art. 163. § 1 Kodeksu karnego „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach*, mające postać:

pkt. 1. pożaru, (…)

pkt. 3. eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

Pamiętajmy o tym, że las płonie szybko, a rośnie długo!

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2022

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje o terminie eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zgodnie regulaminem OTWP eliminacje na szczeblu powiatowym zostaną przeprowadzone w formie pisemnej dla trzech grup wiekowych, tj.:

  • I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I – IV,
  • II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy V – VIII,
  • III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Eliminacje Powiatowe OTWP

  • Komenda Powiatowa PSP w Brzesku ul. Solskiego 16  –   22.04.2022 r. –  godz. 900

Państwowa Straż Pożarna jako jednostka współpracująca przy organizacji w/w eliminacji przygotuje odpowiednie zestawy pytań, sporządzi dokumentację z etapu eliminacji oraz formalnie je przeprowadzi.

Sprawę koordynuje  – mł. asp. Dominik Machał tel.: 47 831 44 31