HISTORIA OSP LEWNIOWA

Potrzeba ochrony zagród przed pożarem była bezpośrednim powodem założenia w 1933 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej. Początki istnienia jednostki nie były łatwe. Nie dysponowano wówczas żadnym zapleczem czy też sprzętem przeciwpożarowym.

Pierwszym komendantem został Jan Trepa z przysiółka „Wieś”, pełniący swe obowiązki do 1940 roku. W tym okresie zakupiono pompę ręczną, która służyła aż do połowy lat 60. czyli do zakupu pierwszej motopompy. Ciekawostką jest fakt, iż elementy tejże pompy wykonanej z brązu i mosiądzu zostały później przetopione i użyte do produkcji dzwonów kościelnych, które do dnia dzisiejszego służą wiernym w parafii Lewniowa.

W okresie II wojny światowej funkcję komendanta pełnił Jan Kraj z przysiółka „Osicze”, a w latach 1945-57 – Marian Migda. W roku 1957 komendantem został wybrany Jan Kornaś, który pełnił swoje obowiązki aż do 1970 roku, ponadto był długoletnim sołtysem Lewniowej.  W tym okresie została wybudowana pierwsza remiza – niewielki budynek z przylegającym do niej zbiornikiem wodnym, służącym nie tylko do ochrony przeciwpożarowej, ale również jako zaopatrzenie w wodę, wykorzystywanej przy budowie domów i budynków gospodarczych. Miejsce, gdzie wówczas stała remiza, to dziś posesja Państwa Malinowskich i Krajów.

W roku 1970 funkcję naczelnika OSP przejął Jan Rubacha, a dotychczasowy komendant został prezesem i taki stan trwał do 1992 roku. Były to lata, w których jednostka wzbogaciła się o dwie motopompy wraz z osprzętem. To także okres powstania projektu budowy Domu Strażaka na gruncie gminnym, bo byłym Kółku Rolniczym. W 1988 roku rozpoczęto gromadzenie  materiałów i zainicjowano prace budowlane. Trzeba podkreślić dużą ofiarność i bezinteresowność nie tylko strażaków, ale także mieszkańców wioski, których zachęcał z ambony i moralnie wspierał ówczesny proboszcz parafii Lewniowa ks. Stanisław Tumidaj.

Rok 1990 był przełomowym w budowie Domu Strażaka. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy, druh Wojciech Rzepa został wybrany wójtem gminy Gnojnik. Nastąpiły również zmiany w zarządzie OSP. Komendantem został Jan Żółty, a prezesem Gustaw Stanuszek – obydwaj członkowie komitetu budowy. W 1993 roku jednostka świętowała 60-lecie powstania. W tym czasie było już możliwe przygotowanie parteru budynku do tejże uroczystości, na Podczas obchodów jubileuszowych miało również miejsce poświęcenie i przekazania OSP Lewniowa sztandaru zakupionego ze składek społeczeństwa, oraz poświęcenie samochodu Żuk, zakupionego rok wcześniej. 26 czerwca 1994 roku, po siedmiu latach budowy dumni strażacy wraz z mieszkańcami wsi byli świadkami oddania do użytku okazałego budynku Domu Strażaka. W obiekcie znalazły się też pomieszczenia dla miejscowego LKS-u oraz świetlicy wiejskiej.

W 1996 roku OSP Lewniowa zakupiła samochód Tatra o pojemności 6 tys. litrów  wody i tym samym spełniły się największe marzenia druhów o sprzęcie bojowym. Środki na zakup tego samochodu pochodziły ze sprzedaży samochodu Star (pojazd ten rok wcześniej druhowie otrzymali z wojskowego demobilu), jak również ze zgromadzonych środków własnych, uzyskanych z organizowanych imprez i wpłat członków. W roku 2001 prezesem został Wojciech Rzepa, a stanowisko naczelnika objął Wojciech Trepa.

Rok 2003 znów obfitował w miłe wydarzenia – świętowano 70-lecie powstania jednostki. Były kolejne odznaczenia i dowody uznania, została też utworzona i zaprzysiężona 10 osobowa drużyna żeńska. W 2005 roku budynek OSP został rozbudowany o dodatkowy garaż i dużą salę. W tym też roku jednostka została włączona do Systemu Selektywnego Alarmowania. Kolejny sukces tego roku był związany z organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, w których pierwsze miejsce zajęła drużyna męska seniorów z OSP Lewniowa.

Rok 2006 to kampania sprawozdawczo – wyborcza, wybrano nowy zarząd jednostki OSP Lewniowa oraz przedstawicieli na zjazd gminny, który odbył się 22 kwietnia 2006 w Domu Strażaka w Gnojniku.

W roku 2007 Dom Strażaka oraz jego otoczenie było miejscem organizacji Dożynek Gminnych, druhowie naszej jednostki tradycyjnie włączyli się w przygotowanie i obsługę tej ważnej uroczystości.

Od roku 2008 funkcje Prezesa OSP Lewniowa przejął Henryk Myszka, ponieważ druh Wojciech Rzepa jako Wójt Gminy Gnojnik, zgodnie z obowiązującym  wtedy prawem, nie mógł pełnić nadal tej funkcji. W tym też roku jednostka świętowała 75 lecie istnienia. Uroczystość odbyła się w dniu 17 sierpnia 2008 r. a pamiątką tej uroczystości jest rzeźba św. Floriana wykonana przez Pana Czesława Gazdę.

W 2010 r. powstała młodzieżowa drużyna pożarnicza w składzie siedmioosobowym, której członkowie po kilku latach zasili szeregi seniorów naszej jednostki.

Rok 2012 był związany z nabyciem przez naszą jednostkę samochodu pożarniczego Tatra o pojemności 10 tysięcy litrów. Warto wspomnieć, że pozyskanie obydwu samochodów pożarniczych marki Tatra zawdzięczamy w dużym stopniu druhowi Janowi Żółtemu. Dotychczasowy samochód, z braku chętnych na nabycie został zezłomowany.

W roku 2013 nasza jednostka świętowała 80 – lecie swojego istnienia. Uroczystości odbyły się 15 sierpnia tego roku. W trakcie uroczystości do grona strażaków naszej jednostki przyjęto ośmioosobową drużynę dziewczęcą, oraz poświęcono i oddano do użytku samochód Volkswagen T4.

W ramach programu „Małopolskie Remizy” w 2014 r. przeprowadzono remont pomieszczeń strażackich w części Domu Strażaka, w tym zainstalowano nowe bramy do garaży a świetlica strażacka uzyskała zaplecze w postaci ubikacji i zaplecza kuchennego.

Rok 2015 to przede wszystkim obchody 800-lecia wsi Lewniowa. Na  placu przed Domem Strażaka odsłonięto pamiątkowy obelisk, strażacy naszej jednostki wzięli czynny udział w organizacji i przebiegu uroczystości rocznicowej.

W roku 2016 OSP Lewniowa po praz kolejny była gospodarzem gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, w których drużyna kobieca zajęła drugie miejsce a drużyna męska miejsce trzecie. W tym roku odbywały się również Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Duża grupa naszych druhów brała udział w zapewnieniu bezpieczeństwa pielgrzymów przybyłych do Krakowa.

Rok 2018 to kolejny jubileusz jednostki, tym razem 85-lecie powstania. Uroczystości odbyły się w dniu 23 czerwca tego roku. Strażacy naszej jednostki ufundowali nowy baldachim, który tradycyjnie noszą w trakcie procesji eucharystycznych.

W roku 2019 po raz pierwszy nasza jednostka zorganizowała akcje honorowego krwiodawstwa. Inicjatorem był druh Michał Tontor, który kontynuuje akcję w następnych latach. Warto wspomnieć, że w naszej gminie mnie tylko dwie jednostki prowadzą taką akcję, pierwsza była OSP Uszew.

Rok 2020 był czasem, gdy na świecie zapanowała pandemia wywołana przez wirusa Covid-19. Strażacy naszej jednostki włączyli się w akcję informacyjną dla mieszkańców gminy Gnojnik.

W roku 2021, ze względu na pandemię zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się dopiero pierwszego maja. Wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną.

Rok 2022 rozpoczął się organizacją w dniu 6 marca pierwszego turnieju tenisa stołowego o puchar Prezesa OSP Lewniowa. W tym miesiącu strażacy – ratownicy uczestniczyli również w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Lewniowej.

Tradycyjnie w czerwcu odbył się kolejny festyn pod nazwą „Powitanie Lata”. W dniu 10 lipca tego roku w OSP Uszew, odbyły się zawody sportowo – pożarnicze, w których pierwsze miejsce zdobyła męska drużyna OSP Lewniowa.

11 września 2022 r. odbyło się uroczyste poświecenie i oddanie do użytku samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN, który został pozyskany z OSP Gnojnik. Zarząd oddziału gminnego ZOSP RP w Gnojniku w 2018 roku podjął uchwałę o pozyskaniu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gnojnik, co jednocześnie umożliwiło przekazanie posiadanego samochodu dla OSP Lewniowa. Po kilku latach starań i zabiegów, uchwała została zrealizowana, OSP Gnojnik pozyskała nowy samochód, natomiast OSP Lewniowa cieszy się z użytkowania samochodu MAN.